ประตูเหล็กดัด

ความรู้เกี่ยวกับประตูรั้วเหล็กดัด

ประตูรั้วประเภทเหล็กดัดทำมาจากเหล็กชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการถลุงสินแร่เหล็กจนได้คุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม ลักษณะงานของประตูรั้วประเภทเหล็กดัดนั้นจะมีความใกล้เคียงกับประตูรั้วประเภทเหล็กหล่อ มีความสวยงามอ่อนช้อยที่คุณอาจไม่เชื่อว่าทำขึ้นจากเหล็กดัดด้วยวิธีการเผาเหล็กให้ร้อนและตีจนเกิดรูปร่างตามที่ต้องการ งานประตูรั้วประเภทเหล็กดัดต้องอาศัยความชำนาญงานของช่างฝีมือที่มีความสามารถสูงหรือช่างที่สามารถออกแบบประตูรั้วประเภทเหล็กดัดพร้อมกับลงมือทำได้พร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งประตูรั้วประเภทดังกล่าวจะมีราคาค่อนข้างสูง สถาปนิกรับสร้างบ้านส่วนใหญ่ไม่นิยมเลือกใช้สักเท่าใดนัก เพราะจะทำให้บ้านหรืออาคารมีราคาที่สูงตามไปด้วย จึงลดต้นทุนการทำประตูรั้วด้วยวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นที่มีราคาถูกกว่าเหล็กดัด ประตูรั้วประเภทเหล็กดัดนอกจากจะมีความสวยงามที่โดดเด่นแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่ดีที่มีอัตราการเกิดสนิมน้อย และหากเกิดสนิมขึ้นกับประตูรั้วประเภทเหล็กดัด คุณก็สามารถใช้กระดาษทรายขัดทำความสะอาดออกได้อย่างง่ายดาย มีความแข็งแรงกว่าโลหะประเภทอื่นหากนำมาใช้ในงานลักษณะเดียวกัน ประตูรั้วประเภทเหล็กดัดสามารถทำสีสันได้หลากหลายความความต้องการ หรือการทำสีเหลือบในลักษณะเมทเทลลิคก็สามารถทำได้เช่นกัน อีกทั้งยังบำรุงรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถทาสีทับประตูรั้วประเภทเหล็กดัดสีเก่าที่หลุดร่อนได้ทันที จึงเป็นประตูรั้วอีกประเภทหนึ่งสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการความหรูหราให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคุณ

Category : Blog

วิธีการติดตั้งเหล็กดัดที่ถูกวิธี

กรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะประชาชนเลี่ยงการติดเหล็กดัดประตู หน้าต่างแบบถาวร ให้เลือกใช้แบบที่สามารถเปิด-ปิดได้ด้วยกุญแจหรือกลอนประตูอย่างน้อยห้องละ 1 บาน เพื่อใช้เป็นทางออกหรือเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้  การติดตั้ง ไม่ติดตั้งเหล็กดัดแบบถาวรในอาคารทั้งหลัง ให้ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างแบบที่สามารถเปิด–ปิด ได้ด้วยการคล้องกุญแจหรือกลอนประตูอย่างน้อยห้องละ 1 บาน โดยมีช่องที่สามารถเปิดออกจากด้านในสู่ด้านนอกได้อย่างสะดวกในขนาดไม่ต่ำ กว่า 60 x 80เซนติเมตร  เพื่อให้สามารถใช้เป็นช่องทางอพยพหนีไฟได้ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า หลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้แล้ว พบว่า ผู้เสียชีวิตติดอยู่ในบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งประตู หน้าต่างเหล็กดัดอย่างมิดชิด ทำให้ไม่สามารถอพยพหนีไฟออกมาได้ทันท่วงที เพื่อความปลอดภัย ขอแนะวิธีติดตั้งเหล็กดัดอย่างปลอดภัย ดังนี้ การใช้งาน  ต้อง สามารถเปิด-ปิดประตูเหล็กดัดจากภายในอาคารได้สะดวก จัดเก็บกุญแจสำหรับเปิดประตู หน้าต่างเหล็กดัดในจุดที่สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย และแจ้งให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวทราบถึงวิธีเปิดปิดประตูเหล็กดัดและบริเวณ ที่จัดเก็บกุญแจ  หากเกิดเหตุเพลิงไหม้จะได้สามารถนำ มาใช้งานได้ทันที รวมถึงหมั่นตรวจสอบกลอนประตูและกุญแจให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากชำรุดหรือเสื่อมสภาพให้จัดการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที เพื่อให้สามารถใช้เป็นทางออกหรือเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิง ไหม้ได้อย่างทันท่วงที

Category : Blog